Musicians: Murat Aydemir (tanbur), Derya Türkan (classical kemenche)
Track Title Time
1. Arazbâr Peşrevi - Eyyûbî Mehmed Çelebi (-1650?) 3:25
2. Müşterek Hüseynî’ye geçiş taksimi Joint improvisation, transition to Huseyni makam“Elem çekme gönül böyle kalınmaz” - Dede Efendi (1778-1846) 4:23
3. Uşşâk Tanbûr taksimi - Improvisation on tanbur 2:43
4. Uşşâk Peşrevi - Tanbûrî Osmân Bey (1816-1885) 8:12
5. Uşşâk Saz semâîsi - Neyzen Sâlih Dede (1823-1888) 4:16
6. Şedd-i Arabân Peşrevi - Tanbûrî Refik Fersan (1893-1965) 6:44
7. Müşterek Şedd-i Arabân taksim Joint improvisation in Sedd-I Araban makam 4:57
8. Şedd-i Arabân Saz semâîsi - Tanbûrî Cemîl Bey (1871-1916) 5:22
9. Mâhûr Kemençe taksimi - Improvisation on kemence 3:31
10. Mâhûr Peşrevi - Raûf Yektâ Bey (1871-1935) 4:23
11. Müşterek Pesendîde’ye geçiş taksimi - Joint improvisation, transition to Pesendide Makam 3:28
12. Pesendîde Saz semâîsi - III.Selîm Hân (1761-1808) 2:24
Total      53:56
Recording Engineer: Cengiz Onural
Mixing & Mastering: Cengiz Onural
Studio: Aria, Üsküdar, Istanbul
Producer: Ates Temeltas
Graphic Design: Müjde E. Çapraz
Golden Horn Records
Catalog # GHP 026-2
 
  © 2008 Golden Horn Productions, Inc.